Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 467 item(s).
EN rating plate (noun) PL tabliczka znamionowa
EN ratio analysis PL analiza wskaźnikowa
EN rational number (noun) PL liczba wymierna
EN ratios of turnover PL wskaźniki aktywności
EN raw capacity PL pojemność przed sformatowaniem
EN raw data PL dane nieprzetworzone
EN ray tracing PL śledzenie promienia wodzącego
EN RBAC (Role-Based Access Control) PL kontrola dostępu oparta na rolach
EN RCA connector PL złącze RSA
EN RDBMS (relational database management system) PL system zarządzania relacyjną bazą danych
EN re-broadcast (noun) PL retransmisja
EN re-create (verb) PL odtworzyć
EN re-installation (noun) PL przeinstalowanie
EN re-keying PL zmiana kluczy
EN re-registration (UK) (noun) PL przekształcenie (spółki)
EN re-testing PL testy powtórne
EN reachable (adj) PL osiągalny
EN reactive (adj) PL interwencyjne
EN read access PL dostęp z możliwością odczytu
EN read cache PL pamięć podręczna odczytu; bufor odczytu
EN read head PL głowica czytająca
EN reader (noun) PL 1. program (proces) czytający; 2. czytnik; 3. czytelnik
EN ready-to-run out of the box PL gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu, w konfiguracji standardowej
EN real account PL konto bilansowe
EN real action PL roszczenie windykacyjne

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.