Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 696 item(s).
EN path coverage PL pokrycie ścieżek
EN path determination PL określanie ścieżki
EN path statement PL wyrażenie adresowe
EN path testing PL testowanie ścieżek
EN pattern PL wzorzec
EN pattern DE Muster n
EN pattern matching (noun) PL dopasowywanie wzorców
EN pattern recognition PL rozpoznawanie wzorców
EN pattern recognition DE Mustererkennung f
EN pay as you go PL system opłat zależny od bieżącego użycia zasobów
EN pay phone (payphone) PL automat telefoniczny
EN pay to the order of... PL ustępujemy na zlecenie [formuła indosu]
EN pay-per-use PL opłata za faktyczne wykorzystanie
EN pay-per-view PL opłata za emisję
EN payback PL zwrot pieniędzy
EN PAYD (pay-as-you-drive) PL składka ubezpieczenia uzależniona od przejeżdżanych odległości
EN payday PL dzień wypłaty
EN payload (noun) PL zawartość
EN payment (noun) DE Zahlung
EN payment application PL aplikacja przetwarzająca płatności
EN payment order PL polecenie zapłaty
EN Payment Service Provider (PSP) PL dostawca usług płatniczych
EN payment terms (noun) PL warunki płatności
EN payoff PL dochód inwestora
EN payroll PL lista płac

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.