Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 447 item(s).
EN maturity model PL model dojrzałości
EN maturity period (noun) PL okres zapadalności
EN maximizing uptime PL maksymalizowanie czasu pracy bez przestojów
EN maximum likelihood method (noun) PL metoda największej wiarygodności
EN maximum uptime PL maksymalny czas pracy bez przestojów
EN MBGP (Multicast Border Gateway Protocol) PL protokół MBGP
EN Mbps PL Mb/s
EN MBR (master boot record) PL główny rekord startowy
EN Mbyte PL megabajt (skrót MB)
EN MCAD PL projektowanie urządzeń mechanicznych wspomagane komputerowo (MCAD)
EN MCBF (mean cycles between failure) PL średnia liczba cykli między awariami
EN MDA (mobile digital assistant) PL palmtop z wbudowanym telefonem komórkowym
EN MDI cascading PL połączenie kaskadowe MDI
EN MDM (master data management) PL zarządzanie danymi głównymi
EN mean (noun) PL średnia; średnia arytmetyczna
EN means (noun) PL 1. środki; 2. możliwości finansowe
EN measure PL miara
EN measurement PL pomiar
EN measurement scale PL skala pomiaru
EN mechanical assistance for undocking PL wspomaganie mechaniczne odłączania stacji dokowania
EN mechanical locking mechanism PL mechanizm blokady mechanicznej
EN media (noun) PL 1. nośnik; 2. multimedia; 3. media (prasa, TV etc.)
EN media conversion (noun) PL 1. konwersja nośników; 2. przeniesienie danych na inny nośnik
EN media file PL plik multimedialny
EN media flexibility PL elastyczność nośników, uniwersalność nośnika

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.