Entry details

Suggest different translation

Original:
warranty of merchantability
Translation:
gwarancja przydatności handlowej (w przybliżeniu odpowiada rękojmi)
Entry type:
Public term
Language pair:
EN --> PL
Category:
LawWant to see more? Log in.

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.