Entry details

Suggest different translation

Original:
earcon
Translation:
ikona dźwiękowa (sygnał dźwiękowy reprezentujący konkretne zdarzenie lub obiekt)
Entry type:
Public term
Language pair:
EN --> PL
Category:
ITWant to see more? Log in.

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.