Entry details

Suggest different translation

Original:
sandbox (noun)
Translation:
1. środowisko testowe (w programowaniu); 2. wydzielone środowisko uruchamiania aplikacji (bezpieczeństwo)
Entry type:
Public term
Language pair:
EN --> PL
Category:
ITWant to see more? Log in.

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.