Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 396 item(s).
EN timeline (noun) PL oś czasu
EN timeout (noun) PL limit czasu, przekroczenie limitu czasu
EN timer (noun) PL timer
EN timesharing (noun) PL prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku
EN timeslot (noun) PL szczelina czasowa
EN timetable (noun) PL rozkład
EN timing (noun) PL synchronizacja
EN timing differences PL różnice przejściowe
EN tip (noun) PL podpowiedź
EN title bar PL pasek tytułu
EN TMN (Telecommunications Management Network) PL TMN (sieć zarządzania telekomunikacją)
EN to be on call (verb) PL dyżurować pod telefonem
EN to carry over a balance (verb) PL przenieść saldo
EN to follow (verb) PL obserwować (użytkownika, np. na Twitterze); subskrybować (kanał RSS); czytać regularnie (blog)
EN to friend (verb) PL dodać do listy znajomych
EN to unfriend (verb) PL usunąć z listy znajomych
EN toggle (verb) PL przełączać
EN toggle switch PL przełącznik bistabilny
EN token (noun) PL żeton; token
EN Token Ring PL Token Ring
EN toll fraud PL oszustwo telefoniczne
EN toner (noun) PL toner (dopełniacz: tonera)
EN tool (noun) PL program pomocniczy, program narzędziowy, narzędzie
EN tool-free access PL dostęp bez użycia narzędzi
EN toolbar (noun) PL pasek narzędziowy

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.