Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 674 item(s).
EN PDU (power distribution unit) PL jednostka rozdzielcza zasilania
EN peak latency PL maksymalne opóźnienie
EN peak of focus PL zakres głębi ostrości
EN peak performance PL szczytowa wydajność
EN peak rate PL szybkość szczytowa
EN PED (PIN entry device) PL urządzenie do wprowadzania kodu PIN
EN pedestal PL obudowa wieżowa
EN peer review PL przegląd koleżeński
EN peer to peer application (noun) PL aplikacja do komunikacji równorzędnej, aplikacja „peer-to-peer”
EN peer to peer technology PL technologia równorzędna
EN peer-to-peer local area network PL lokalna sieć równorzędna
EN peer-to-peer networking PL sieć równorzędna
EN penal percentage PL karne odsetki
EN pending PL w toku
EN pending litigation (noun) PL trwający spór sądowy
EN penetration PL penetracja
EN penetration testing DE Penetrationstest m
EN penetration testing PL testy penetracyjne
EN pension (noun) PL emerytura
EN pension age (noun) PL wiek emerytalny
EN pension funds PL fundusze emerytalne
EN people awareness featrure PL funkcja sygnalizacji dostępności osób
EN per port status PL stan dla każdego portu
EN per-pixel PL z dokładnością do pojedynczych pikseli
EN per-pixel shading PL cieniowanie poszczególnych pikseli

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.