Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 178 item(s).
EN opt-out clause PL klauzula wyłączająca, klauzula opt-out
EN optical PL optyczny
EN optical cross-connect PL przełącznica optyczna
EN optical device PL urządzenie optyczne
EN optical drive PL napęd optyczny
EN optical jukebox PL biblioteka nośników optycznych
EN optical link PL łącze optyczne; kanał optyczny
EN optical zoom PL zoom optyczny
EN optics PL optyka
EN optimistic locking PL blokowanie optymistyczne
EN optimization criterion PL kryterium optymalizacji
EN optimizer PL optymalizator
EN optional accessories PL akcesoria opcjonalne
EN options PL wyposażenie dodatkowe, opcje
EN optoelectronic (adj) PL optoelektroniczny
EN oracle (noun) PL wyrocznia
EN Oracle content services PL elektroniczne archiwum dokumentów (w Systemie Wsparcia Procesu Kredytowego Oracle)
EN order of magnitude PL rząd wielkości
EN ordering PL zamawianie
EN ordinary resolution PL uchwała zwyczajna
PL organizacja (noun) RU организация
PL organizacja pożytku publicznego (noun) EN public benefit organization
EN organization (noun) PL 1. przedsiębiorstwo lub instytucja; 2. dział; 3. jednostka organizacyjna
EN OSD (on-screen display) PL OSD
EN OSI (Open System Interconnection) PL standard OSI

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.