Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 178 item(s).
EN on-screen menu PL menu ekranowe
EN on-site support PL pomoc techniczna udzielana na miejscu u użytkownika
EN On/suspend button PL przycisk włączania/zawieszania
EN onboard PL wbudowany (na płycie)
EN one sided join PL łączenie zewnętrzne (jednostronne)
EN one-shot AF PL automatyczne ustawianie ostrości z pojedynczym pomiarem, autofokus z pojedynczym pomiarem
EN one-stop-shop mechanism (noun) PL mechanizm kompleksowej współpracy (RODO)
EN one-time payment orders PL przelewy w formie zleceń jednorazowych
EN one-to-one marketing PL marketing indywidualny
EN one-way channel PL kanał jednokierunkowy
EN one-way encryption PL szyfrowanie jednokierunkowe
EN one-way function PL funkcja jednokierunkowa
EN online PL online
EN online backup PL kopia zapasowa w sieci
EN online services PL usługi online
EN online storage PL pamięć masowa online
EN onsite warranty PL gwarancja realizowana na miejscu u użytkownika
EN ONU (Optical Network Unit) PL optyczna jednostka sieciowa, jednostka ONU
EN OOP (object-oriented programming) PL programowanie obiektowe
EN opcode PL kod operacji
EN open ballot PL głosowanie jawne
EN open banking (noun) PL otwarta bankowość
EN open method of coordination PL otwarta metoda koordynacji
EN open relay PL serwer umożliwiający wysyłanie wiadomości e-mail bez uwierzytelnienia nadawcy
EN open source PL otwarty dostęp do kodu źródłowego, open source

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.