Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 130 item(s).
EN grab PL przechwytywać
EN graceful shutdown PL łagodne zamknięcie systemu
EN gradation PL stopniowanie
EN gradient PL gradient
EN grainy (adj) PL ziarnisty
EN grant PL przyznać, udzielać
EN granular PL drobny, szczegółowy, precyzyjny
EN granularity PL rozdrobnienie, szczegółowość, ziarnistość
EN graph theory (noun) PL teoria grafów
EN graphical step-by-step directions PL wskazówki graficzne krok po kroku
EN graphics PL ilustracje, grafika
EN graphics accelerator PL akcelerator grafiki
EN graphics adapter PL karta graficzna
EN graphics applications PL aplikacje graficzne
EN graphics card PL karta graficzna
EN graphics engine PL mechanizm przetwarzania grafiki
EN graphics intensive PL z intensywnym przetwarzaniem grafiki
EN graphics performance PL wydajność przetwarzania grafiki
EN graphics primitive PL podstawowy element graficzny
EN graphics subsystem PL podsystem graficzny
EN Grating Light Valve PL głowica naświetlająca z płaską aperturą
EN gray scale, grayscale PL odcienie szarości
EN great expansion capabilities PL szerokie możliwości rozbudowy
EN greeking PL pisanie maczkiem
EN greenhouse effect PL efekt cieplarniany

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.