Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 350 item(s).
EN extension PL rozszerzenie
EN extensive network testing PL szczegółowe testowanie sieci
EN extent PL zakres
EN external auto-ranging PL zewnętrzne automatyczne określanie zakresu
EN external cloud PL chmura zewnętrzna
EN external data PL dane ze źródeł zewnętrznych
EN external financing PL finansowanie zewnętrzne
EN external floppy disk PL zewnętrzny napęd dyskietek
EN external floppy/parallel port PL port zewnętrznego napędu dyskietek/port równoległy
EN external loopback PL zewnętrzna pętla zwrotna
EN external power adapter jack PL gniazdo do podłączenia zasilacza zewnętrznego
EN external video resolutions PL rozdzielczości monitora/wyświetlacza podłączanego
EN extra tele conversion PL dodatkowy zoom optyczny
EN extra-low emissions PL bardzo niski poziom emisji
EN extract PL rozpakować (skompresowane archiwum)
EN extraction PL rozpakowywanie, wyodrębnianie
EN extranet PL ekstranet
EN extraordinary expenses PL wydatki nadzwyczajne
EN extraordinary incomes PL dochody nadzwyczajne
EN extraordinary meeting PL nadzwyczajne zgromadzenie
EN extraordinary resolution PL uchwała nadzwyczajna
EN extreme programming (XP) PL programowanie ekstremalne
EN extrusion PL wyciskanie, wytłaczanie
EN eye point PL punkt oczny
EN eye sensor PL czujnik oka

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.