Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 357 item(s).
EN binary (adj) PL binarne (pliki), dwójkowe (liczby)
EN binary header PL nagłówek binarny
EN binary switch PL przełącznik dwustanowy
EN binder PL segregator
EN binding PL 1. prawomocny, obowiązujący; 2. wiążący; 3. oprawa (książki)
EN binding corporate rules (noun) PL wiążące reguły korporacyjne (RODO)
EN binding effect PL moc wiążąca
EN binning PL przyporządkowywanie do przedziałów, binowanie (żargon naukowy)
EN binomial distribution (noun) PL rozkład dwumianowy
EN biometric authentication PL uwierzytelnianie biometryczne
EN biometric data (noun) PL dane biometryczne (RODO)
EN biometrics PL biometria
EN BIOS (Basic Input Output System) PL BIOS (podstawowy system wejścia-wyjścia)
EN bipartite graph (noun) PL graf dwudzielny
EN bit pattern PL wzorzec bitowy
EN bit rate (noun) PL szybkość transmisji, przepływność
EN bit resolution PL rozdzielczość bitowa
EN bitmap button PL przycisk z grafiką rastrową
EN bitmap image PL ilustracja rastrowa, grafika rastrowa
EN black box PL czarna skrzynka
EN black box technique PL technika czarnej skrzynki
EN black box testing PL testowanie czarnej skrzynki
EN black list PL „czarna lista”
EN blade server PL serwer kasetowy, serwer typu blade
EN bleed (noun) PL 1. spad; 2. wyciek farby drukarskiej poza kontury znaku

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.