Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 359 item(s).
EN backplane (noun) PL 1. płyta interfejsu magistrali; 2. tablica połączeń; 3. płyta montażowa
EN backslash PL lewy ukośnik
EN backspace PL cofacz
EN backup (noun) PL 1. zapasowy, rezerwowy; 2. kopia zapasowa
EN backup (verb) PL tworzyć kopię zapasową
EN backup bridge PL most zapasowy, most rezerwowy
EN backup center PL ośrodek zapasowy
EN backup data PL dane zapasowe
EN backup link PL łącze zapasowe, łącze rezerwowe
EN backup process PL proces wykonywania kopii zapasowej
EN backup tape PL taśma z kopią zapasową
EN backward PL wsteczny; wstecz
EN backward compatibility PL zgodność wsteczna
EN bad sector PL uszkodzony sektor
EN badge PL karta identyfikacyjna, plakietka
EN bailment PL przechowanie, oddanie w depozyt
EN balance account PL konto bilansowe
EN balance sheet accounting PL rachunkowość bilansowa
EN balanced scorecard PL zrównoważona karta wyników
EN balancer PL stabilizator
EN balun (balanced to unbalanced) PL układ równoważący
EN band gap PL pasmo wzbronione
EN bandwidth (noun) PL szerokość pasma; przepustowość
EN bandwidth DE Bandbreite f
EN bank draft PL przekaz bankowy

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.